Jorge Guerra Matilla, autor en Alfa y Omega
Jorge Guerra Matilla
Valladolid