Papa Pío XII - Eugenio Pacelli - Alfa y Omega
Papa Pío XII - Eugenio Pacelli