Jerzy Popieluszko - Alfa y Omega
Jerzy Popieluszko